͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

De verwezenlijkingen van ad hoK: het eerste evaluatieverslag

Image description

Aantal georganiseerde kwaliteitskamers t.e.m. augustus 2022.

Sinds de lancering op 29 november 2018 werd al een behoorlijk traject met het Huis voor OmgevingsKwaliteit, ad hoK, afgelegd. Om deze dienstverlening te optimaliseren en kwalitatief hoogstaand te houden, werd de werking van de afgelopen jaren onder de loep genomen. Het evaluatieverslag analyseert enerzijds de ingewonnen data van de startjaren. Anderzijds worden hierin zowel bevindingen van de betrokken lokale besturen als de experten samengebracht.

Lees meer

Eindrapport Terts - Interleuven als partner in Europees energieproject

Image description

Na vier jaar is het TERTS project afgelopen. Het doel van dit Interreg Vlaanderen-Nederland project is om het duurzame energiegebruik in de tertiaire sector (horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen) te stimuleren. Dat gebeurt door enerzijds energie-efficiënte maatregelen met een korte terugverdientijd in een energierapport op te lijsten en anderzijds innovatieve energietechnieken te demonstreren in vijf pilootprojecten.Als een van de partners binnen het TERTS project ondersteunde Interleuven 68 ondernemers uit 7 gemeenten van ons werkingsgebied door hen een gratis energiecoachingtraject aan te bieden. Daarnaast heeft Interleuven twee ondernemingen zowel technisch als administratief begeleid in het opstellen van een subsidiedossier. En dat met succes, want beide kregen een mooi subsidiebedrag toegekend! Bovendien ontving ontving 'Traiteur Lekker' uit Boortmeerbeek in april 2022 nog de 'Early Adopter Award' voor hun investering in innovatieve energie-efficiënte technieken (thuisbatterij in combinatie met PV-panelen).Gemeenten die graag een dergelijk initiatief naar hun ondernemers willen onderzoeken, kunnen steeds contact opnemen met de milieudienst van Interleuven.

Lees het eindrapport

Interleuven zorgt voor Vlaamse primeur met innovatief bedrijventerrein

Met het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseren de gemeente Tervuren en Interleuven een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein in de regio. Speciale aandacht gaat hierbij naar lokale energieopwekking, het innovatief karakter, de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, waterhuishouding en landschappelijke inpassing. Het project zal ook een educatief karakter krijgen en een pilootproject zijn waar concrete toepassingen verder worden onderzocht of gemonitord. Dankzij dit alles is het bedrijventerrein Keiberg-Vossem een primeur in Vlaanderen. En dat ontging ook VOKA niet. In de septembereditie van het Ondernemers magazine stelden onze projectmedewerkers met de nodige trots Keiberg-Vossem voor. Lees het volledige artikel hieronder en ontdek alle aspecten van dit innovatieve bedrijventerrein. 

Image description
Lees het artikel online

Interleuven informeert over asbestverwijdering

De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt  om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Interleuven draagt graag haar steentje hiertoe bij. Interleuven organiseert een samenaankoop voor particulieren rond de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking van kleine niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis, een berghok, een kippenhok, een garage of open afdaken. Acht gemeenten, namelijk Bekkevoort, Bertem, Boutersem, Hoegaarden, Tremelo, Geetbets, Kortenberg en Rotselaar bieden dit project aan hun inwoners aan. Een werkgroep bestaande uit geïnteresseerde particulieren van de deelnemende gemeenten, heeft samen beslist om de aannemer met de beste prijs/kwaliteit voor het brede publiek aan te duiden.Lees het artikel op onze website voor meer informatie & bekijk zeker ook de presentaties van tijdens de informatiemomenten.

Image description
Lees meer

Interleuven ontwerpt Hoppinpunten in onze regio

Image description

3D visualisatie van het Hoppinpunt Vinneweg in Tremelo

Interleuven ondersteunt haar lokale besturen bij het realiseren van hoppinpunten door hen te begeleiden in de stappen naar de effectieve uitvoering: het tekenen van het ontwerpplan, de bespreking met de projectstuurgroep, het voeren van de vergunnings- en aanbestedingsprocedure en het opvolgen van de werf.

Verschillende hoppinpunten zitten in de laatste rechte lijn. Zo zijn de dossiers voor een hoppinpunt in Rotselaar (Werchter), Linter (Drieslinter) en Landen (station) klaar voor uitvoering. Maar ook in Tremelo (zie afbeelding), Boutersem en Herent is het traject lopende voor de realisatie op korte termijn van een hoppinpunt.De realisatie van het hoppin-netwerk is een belangrijke voorwaarde om de transitie naar duurzame mobiliteit te maken, zowel op regionaal als lokaal niveau. Interleuven vult deze realisatiegerichte en ‘domein-overschrijdende’ aanpak rond hoppinpunten aan met een aanbod aan duurzame mobiliteitsdiensten zoals het raamcontract gedeelde e-mobiliteit of de aankoopcentrale duurzame voertuigen ‘Gestroomd’.Eerstdaags wordt ook een interessepeiling gehouden aangaande het oprichten van een aankoopcentrale voor de inrichting van hoppinpunten en toegankelijke bushaltes. Schepenen voor mobiliteit, mobiliteitsambtenaren en algemeen directeurs, hou jullie mailbox in de gaten en neem deel aan deze interessepeiling!

Neem contact op voor meer info

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebook
Twitter
Instagram
Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net