͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description


Editie mei 2023

Met in dit nummer o.a.:

  • Verhuizing naar de HvA - interview met Frank Sengers
  • Een blik terug en vooruit met Mieke de Leeuw
  • Leestips: De schoolcoach & Praktijkboek intervisie


Beste relatie,

Graag delen we weer tips en nieuws op het gebied van coaching in het onderwijs met je.
Deze editie hebben wij groot nieuws voor wie het nog niet weet: vanaf 1 september 2023 verzorgen wij de opleiding Coach in het Onderwijs namelijk onder de vlag van de HvA (Hogeschool van Amsterdam)! We zijn uiteraard ontzettend enthousiast om weer terug te keren naar onze 'roots'. Meer hierover lees je in het interview met Frank Sengers verderop in deze nieuwsbrief. Daarnaast lees je in deze editie nieuws uit de opleiding, een interview met Debby Marijnissen, oud-deelnemer aan de coachopleiding en een interview met opleider Mieke de Leeuw die binnenkort met pensioen gaat. Zoals altijd sluiten we weer af met onze leestips.

Voor nu wensen we je alvast een mooie en inspirerende zomer!

Met vriendelijke groet,

Heleen Florusse, Mieke de Leeuw en Frouke Visser


Image description

Verhuizing naar de HvA - interview met Frank Sengers

Per 1 september 2023 verhuist de opleiding Coach in het Onderwijs naar de HvA! We zijn verheugd dat het MT van FOO (Faculteit Onderwijs & Opvoeding) de opleiding integraal en ongewijzigd wil overnemen.
Lees hier het eerder op onze website verschenen bericht hierover.

Frank Sengers, opleidingsmanager van de HvA aan de Lerarenopleidingen cluster Beroepsonderwijs en Exacte vakken, vertelt in onderstaand interview meer.

Image description

Wat zijn je overwegingen geweest om met de opleiding en de opleiders van CinO in zee te gaan?

"We willen als HvA relevant zijn voor onze partners in het onderwijs. Niet alleen bij het initieel opleiden van docenten, maar ook in latere fasen van hun loopbaan. Dit sluit aan bij de opvattingen die de HvA t.a.v. Levenslang Ontwikkelen heeft geformuleerd. Zowel bij het opleiden van leraren, begeleiding van startende leraren als bij de verdere ontwikkeling van leraren die al wat langer werken speelt coaching een belangrijke rol. Het is dan ook logisch om coaches voor het onderwijs te willen opleiden.

Wat vind je de meerwaarde van deze opleiding?

"De opleiding heeft zich door de jaren heen bewezen en heeft, gezien de ontstaansgeschiedenis een HvA-DNA. Het is een kans om deze opleiding op te nemen in het HvA-aanbod en om met de betrokken docenten ons team te versterken. Door mee vorm te geven aan de opleiding van coaches in het onderwijs versterken we ook de relatie met de scholen. Ervaring uit de coachingspraktijk kunnen we terugbrengen naar de opleidingen. Met de inbedding van CinO kan er een verbinding gelegd worden met onderzoek. De aanwezige expertise binnen de HvA kan bijdragen aan ontwikkelingen en groei van CinO. Ik verwacht dat de inbedding van CinO leidt tot groei en ontwikkeling en daar ga ik voor."

Hoe zou de toekomst er uit kunnen zien voor interne coaches bij de HvA? Wat zijn jouw gedachten daarover?

"Ik denk dat de opleiding relevant kan zijn voor coaches binnen de HvA. Ook HvA-collega’s kunnen deelnemen aan de opleiding. Een volgende stap kan zijn dat we ook met de HvA Academie (interne opleidingen voor HvA-personeel) gaan praten over aanbod op het gebied van coaching van docenten. Naast het vergroten van onze relevantie voor de scholen zou ik ook onze relevantie voor de HvA-collega’s verder willen vergroten."Nieuwe opleiding start op 20 september 2023

Er zijn nog plaatsen vrij voor de opleidingsgroep van het komende schooljaar. De eerste opleidingsdag is op woensdag 20 september 2023 van 10.00 – 18.00 uur en vindt plaats in Amsterdam. Op onze website www.coachinhetonderwijs.com staat de programmagids 2023-2024 met zoals altijd de informatie over boeken, toelatingseisen en data. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Online informatiebijeenkomst op 1 juni

Wil je meer weten over de opleiding? Denk je erover om een collega of jezelf aan te melden, maar wil je meer informatie en/of kennis maken met de opleiders? 

Op 1 juni organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een online informatiebijeenkomst. De opleiders vertellen je dan meer over de inhoud van de opleiding en beantwoorden je vragen. Meld je hiervoor aan via dit formulier en je ontvangt een uitnodiging via Microsoft Teams.


Geef dit door aan je collega’s, leidinggevenden en andere belangstellenden, of stuur deze nieuwbrief naar hen door. We hopen weer met een mooie, enthousiaste groep te starten!

Image description

Berichten uit de lopende opleidingsgroep

Benieuwd naar wat er op dit moment speelt in de opleiding Coach in het Onderwijs? Met welke thema's en onderwerpen we werken, en wat de ervaringen zijn?

Iedere editie delen we graag enkele berichten uit de huidige opleidingsgroep!

Image description

Een nieuwe groep met een nieuwe opleider
Op 14 september 2022 is een nieuwe groep coaches in opleiding gestart met elf enthousiaste deelnemers. De eerste groep met een nieuwe opleider: Frouke Visser, waarmee je in de vorige nieuwsbrief kennis kon maken. Zij en Mieke de Leeuw zijn dit jaar de twee vaste opleiders van de groep. Heleen Florusse vliegt zo nu en dan in als trainingsacteur bij de vaardigheidsonderdelen.

Bekende thema's, meer aandacht voor zij-instroom

De thema’s die spelen zijn in grote lijnen dezelfde als andere jaren:

  • vaardig worden in het ambacht;
  • niet te snel met eigen oplossingen komen;
  • het organiseren en begeleiden van intervisie voor startende en/of zittende docenten;
  • hoe kan ik vorm geven aan deze intervisie?

Hier besteden we dan ook ruimschoots aandacht aan. Verder merken we dat er meer aandacht is voor zij-instromers in het po en vo. In het mbo en hbo is er veel ervaring met het opleiden en begeleiden van zij-instromers; deze ervaringen worden dan ook voluit gedeeld in de huidige groep.

Deelnemers uit het vo en mbo

De groep bestaat dit jaar uit deelnemers uit het vo en mbo, al hebben we de afgelopen jaren ook veel coaches binnen het po en hbo opgeleid. Die diversiteit van onderwijssectoren zorgt voor nog meer dynamiek en maakt de deelnemers nieuwsgierig naar elkaars praktijk en hoe “taaie kwesties” bij het professionaliseren van collega’s op andere plekken worden aangepakt.
We zijn daarom heel blij dat voor komend jaar zich ook al deelnemers uit het hbo hebben aangemeld.

Gratis lidmaatschap bij de LVSC

Nieuw is dat we de deelnemers van de opleiding dit jaar voor het eerst een gratis studentlidmaatschap van de Landelijke Vereniging voor Coaches en Supervisoren (LVSC) aanbieden. De LVSC is de beroepsvereniging waar wij als opleiding bij aangesloten zijn. We bieden hen graag deze mogelijkheid omdat we het belangrijk vinden dat er een beroepsvereniging is waar je je als coach of supervisor kan door- en bijscholen, waar je via de ledenvergaderingen kan meedenken over ontwikkelingen in het veld en dat je je kan laten registreren bij een vereniging met hanteerbare kwaliteitskeurmerken. We staan achter het feit dat coach een vrij beroep is, maar maken ons ook wel zorgen over de grote groei van het aantal coaches dat niet of slecht is opgeleid. Voor ons is het belangrijk dat wij, naast onze post hbo-erkenning, ook aangesloten zijn bij een kwalitatief hoogwaardige beroepsvereniging.

Deelnemer aan het woord

"Het was heel fijn om intensief contact te hebben met je leergroep!"

Debby Marijnissen is docent en docent-coach bij het Udens College en volgde in het jaar 2021-2022 de opleiding Coach in het Onderwijs. Graag deelt zij haar ervaringen en vertelt ze meer over hoe coaching op haar school is ingericht.

Image description

Wat heeft deelname aan de opleiding jou opgeleverd?

"De opleiding heeft me heel veel gebracht. Op de eerste plaats heb ik geleerd hoe je een goed coachgesprek kunt voeren. De kracht van stilte was een eye-opener. Daarnaast leerde ik hoe je een intervisie kunt begeleiden en hoe je nieuw beleid voor je school kunt bedenken, pitchen, uitvoeren en evalueren. Ook leerde ik veel van de ervaringen en hulpvragen die de andere deelnemers inbrachten in de groep; we konden alles bespreken waar we tegenaan liepen en gesprekstechnieken oefenen. Dit intensieve contact met de groep was heel fijn en gezellig. Dat zorgde bij mij ook voor de juiste motivatie om de opleiding goed af te ronden. Door alle informatie die we tijdens de opleiding kregen over loopbaanmogelijkheden, ben ik zelf ook gaan nadenken over mijn eigen baan. Volgend jaar ga ik een dag minder werken en me meer bezighouden met mijn eigen bedrijfje!"

Lees het volledige interview op onze website.

Een blik terug en vooruit met Mieke de Leeuw

Op 21 juni is het zover: dan gaat Mieke de Leeuw, al 16 jaar vaste opleider van de opleiding Coach in het Onderwijs, met pensioen. Graag geven we haar de ruimte om enkele herinneringen te delen en alvast vooruit te kijken.

Waar ben je het meest trots op?

"Dat we de Coach in het Onderwijs opleiding, na de opheffing van Centrum voor Nascholing, waar ik als opleider 10 jaar actief voor ben geweest eerst twee jaar via stichting Iris hebben kunnen verzorgen. En dat we vervolgens de moed hebben gehad om daarna de opleiding in eigen beheer voort te zetten. Dat is een proces geweest waarin ik het voortouw heb genomen maar samen met Heleen uitvoering aan heb gegeven. Nu, na 4 succesvolle jaren hebben Frouke en Heleen het initiatief genomen om de opleiding weer terug bij een brede organisatie onder te brengen, de HvA."

Lees het volledige interview op onze website.

Image description

Leestips

Iedere editie delen we graag onze leestips met je. Deze keer hebben we er twee:

1. De schoolcoach, praktijkboek voor het coachen van leraren.
Auteur: Guido van den Brink, CPS uitgeverij.

2. Praktijkboek intervisie, proces & methoden. Meer vermogen door helpende vragen.
Auteurs: Monique Bellersen & Inez Kohlmann, Boom uitgevers Amsterdam.

De schoolcoach
Praktijkboek voor het coachen van leraren.

In september 2022 bleek dat het boek 'Het geheim van een goede coach' van Martie Slooter niet meer te bestellen was. Jammer, want dit boek staat al een aantal jaar op onze literatuurlijst. Het beschrijft een uitwerking van een gespreksmodel in gespreksfasen waarbij wordt ingegaan op de verschillende doelgroepen in de school (de zij-instromer, de startende leraar, de leraar met een specifiek probleem en de ervaren leraar met een opgelegd coachtraject) en wat dat aan vaardigheden van de coach vraagt. In onze opleidingsbijeenkomsten oefenen de coaches met de deze verschillende gespreksfasen. Maar niet getreurd, het CPS heeft een vernieuwde en uitgebreide versie van dit boek op de markt gebracht met als titel ‘De schoolcoach’.

Lees verder op onze website.

Image description

Praktijkboek intervisie
Proces & methoden. Meer vermogen door helpende vragen.

Op zoek naar nieuwe input over intervisie, kwam ik dit boek op het spoor. In 2021 is er een geheel herziene editie verschenen, waardoor de weeffoutjes eruit zijn gehaald, er feedback van gebruikers in is verwerkt en de uitgave weer beschikbaar is. Het boek heeft een heldere visie op goede intervisie, kortweg: vertragen, vertragen en nog eens vertragen. Na een introductie op de essentie van intervisie, het belang voor het individu en de organisatie, volgt een uitgebreide beschrijving van het proces van intervisie. Er wordt een algemeen model aangeboden van de fasen die rondom een bijeenkomst aan de orde zijn. Daarnaast worden er 27 methoden/werkvormen in heldere stappen beschreven.

Lees verder op onze website.

Image description

Volg ons op LinkedIn

Wist je dat de opleiding Coach in het Onderwijs een eigen bedrijfspagina op LinkedIn heeft? Hierop delen we nieuwtjes uit de opleiding, tips en andere artikelen.

Volg ons op LinkedIn

Image description
Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net