͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Staatssecretaris de Moor licht het nieuwe LOI Actieplan toe tijdens het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant

Op vrijdag 20 oktober streek het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant neer in Leuven voor haar derde vergadering van 2023. Provinciegouverneur Jan Spooren was gastheer voor de burgemeesters van onze regio in de gloednieuwe provinciale crisisruimte in het provinciehuis in Leuven.De burgemeesters kregen een goedgevulde agenda voorgeschoteld. Onder andere Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor kwam langs om een toelichting te geven over het nieuwe LOI Actieplan.

Image description
Lees meer

Asbestverdachte daken in het arrondissement Leuven worden in kaart gebracht

Image description

Interleuven startte in samenwerking met de OVAM en een externe partner een inventarisatieproject op om alle asbestverdachte daken van het arrondissement Leuven in kaart te brengen. Zowel de asbestverdachte als asbestvrije daken zullen ingekleurd worden en de kaart zal daarna als werkinstrument gebruikt worden om onze regio asbestveilig te maken.Het gebruik van asbest in België is verboden sinds 2001. In onze woningen, scholen en bedrijven blijkt nog veel asbest te zitten. Een groot deel van dat asbest zit verwerkt in golfplaten en leien. Dit is niet alleen gevaarlijk tijdens afbraakwerken. Doordat de dakbedekking verweert door blootstelling aan de natuurelementen en de vrijgekomen asbestvezels zich vlot kunnen verspreiden, vormt het ook een bedreiging voor ons milieu en onze gezondheid.

Lees meer

Burgemeestersoverleg Oost-Brabant richt schrijven aan minister Lydia Peeters

Op 26 oktober 2023 werd er vanuit het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant een schrijven verstuurd naar Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters betreffende de uitrol van de Vervoer op Maat (VoM) deelsystemen. De burgemeesters vragen de nodige garanties dat het vooropgestelde budget om de VoM-deelsystemen uit te rollen ook in de volgende beleidsperiode beschikbaar is en blijft. Dit is noodzakelijk om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Lees meer

Niet-residentiële overheidsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2024 voorzien zijn van een EPC niet-residentieel

Image description

Vanaf 1 januari 2024 dienen alle niet-residentiële overheidsgebouwen voorzien te zijn van een EPC niet-residentieel (EPC NR). Waar in het verleden enkel de publiek toegankelijke gebouwen van een gemeente een EPC ‘publieke gebouwen’ moesten hebben, gaat het nu over alle niet-residentiële gebouweenheden. Alle gebouwen dus die een niet-residentiële hoofdbestemming hebben zoals kantoor-, school-, gezondheids-, sport-, handels-, horeca- of bijeenkomstfunctie, of eenheden in publieke gebouwen of overheidsgebouwen.  De opmaak van een EPC zit vervat in de exclusiviteitsovereenkomst die de gemeentes met Interleuven hebben onderschreven. Gezien de hoogdringendheid (1 januari 2024) en het uitgebreide toepassingsgebied is Interleuven een samenwerking aangegaan met het Vlaams Energiebedrijf (VEB), die een gunstige raamovereenkomst heeft afgesloten met verschillende studiebureaus om de EPC’s NR op te maken. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een mogelijke verlenging van twee keer één jaar.Door onze samenwerking met het VEB hoeven gemeentes zelf geen prijsvraag te organiseren en kunnen ze ook gebruik maken van de raamovereenkomst tussen Interleuven en het VEB, om de verplichte EPC’s NR aan gunstige tarieven te laten opmaken.

Neem contact op voor meer info

Raad van Bestuur Interleuven keurt nieuwe vergoeding kwaliteitskamer goed

In 2019 lanceerde Interleuven in samenwerking met intercommunales IGEMO en Haviland het project 'ad hoK' (huis voor omgevingskwaliteit). In samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester werd midden 2019 een expertenpool samengesteld om via de kwaliteitskamer lokale besturen te adviseren bij projecten met een grote impact op hun omgeving. De opmaak van het evaluatieverslag 'ad hoK' eind 2022 vormde de aanleiding voor het herzien van de vergoeding voor externe experten. Na overleg en aftoetsing met andere kwaliteitskamers werd voorgesteld om de vergoeding te verhogen. IGEMO, Haviland en Interleuven stelden ook voor om het mandaat van de huidige experten te verlengen van augustus 2023 tot augustus 2025. Beide voorstellen werden door de Raad van Bestuur unaniem goedgekeurd.Vragen of meer weten over de kwaliteitskamers? Neem dan contact met ons op.

Lees het evaluatieverslag ad hoK

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net