͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Interleuven wenst u een gezond en boeiend 2024

Image description

Interleuven stelt beleidsplannen 2024 voor op BAV

Image description

Op 13 december 2023 vond in de kantoren van Interleuven de bijzondere algemene vergadering plaats. Onder meer het beleid en de begroting voor 2024 stonden op de agenda. Aansluitend mochten de aanwezige aangeduide vertegenwoordigers van onze vennoten genieten van een receptie met koud & warm buffet.

Neem contact voor meer info

Bijeenkomst stuurgroep IL-KDV

Op woensdag 20 december 2023 kwam de stuurgroep van de zelfstandige groepering Interleuven Ondersteunende Activiteiten bij elkaar. De vergadering vond plaats in de gebouwen van Interleuven, maar een deel van de leden volgde de bijeenkomst digitaal via Microsoft Teams.De stuurgroep besprak onder meer de aanpassingen aangaande het WBTW, de personeelslijst van de IL-KDV en toetreding van nieuwe leden tot de IL-KDV en de indexaanpassingen aangaande de uurprijzen van de exclusieve samenwerkingsovereenkomst. Tenslotte werd ook de dienstverlening onder de loep genomen en enkele suggesties hieromtrent naar voren gebracht.

Neem contact voor meer info

Gestroomd.be scheert hoge toppen eind 2023

Image description

Het einde van het jaar nadert. En voor gestroomd.be, de aankoopcentrale duurzame voertuigen, sluiten we 2023 in schoonheid af. De kaap van 300 verkochte voertuigen werd gerond, incl. verscheidene elektrische fietsen die pas sinds juni 2023 in het aanbod werden opgenomen. Meer dan 2 miljoen euro aan korting werd bekomen voor de lokale partners.

"Ik ben bijzonder verheugd met deze cijfers die in de laatste weken van 2023 nog zullen stijgen" zegt Siegfried V., manager van de aankoopcentrale. "Laat de vergroening van het voertuigenpark voor de lokale besturen een goed voornemen voor 2024 zijn. We faciliteren het graag!"Graag meer weten over hoe de aankoopcentrale jouw bestuur kan helpen? Neem dan contact op met de medewerkers van onze milieudienst.

Gemeentelijke Preventiedienst GD-PBW licht haar werking toe aan het beheerscomité GD-PBW

Tijdens het beheerscomité GD-PBW op woensdag 20 december kregen de aangesloten lokale besturen, samen met de werknemersvertegenwoordigers, de nodige toelichting over de werking en de organisatie van de GD-PBW.Naast de bespreking van het algemeen jaarverslag PBW 2022 van de GD-PBW IL, werden ook de werkingskosten 2023 en de begroting van werkingskosten 2024 toegelicht en goedgekeurd. Verder werd het actieplan PBW 2023 geëvalueerd, werd het actieplan PBW 2024 voorgesteld en was er een bespreking over de actuele situatie PBW in de aangesloten besturen.

neem contact op met de preventiedienst

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net