͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Internationale aandacht voor asbestproblematiek

Afgelopen vrijdag 1 december 2023 vond in Brussel het European Asbest Forum plaats, een internationaal congres dat alles wat met asbest te maken heeft behandeld. Een van de sprekers was onze medewerker van de milieudienst Stefan Kempeneers die het project van de asbestkaart in het arrondissement Leuven toelichtte.

Met dit project zullen alle asbestverdachte daken in het arrondissement in kaart gebracht worden. Het doel is dat daarna de inwoners gemotiveerd worden om hun woning asbestveilig te maken. Meer weten over dit project? Bezoek dan snel onze website via www.interleuven.be/inventarisatieproject-asbest 

Image description

Handhaving Interleuven zorgt voor een soepele overstap naar het VHP

Eerder dit jaar startte het Agentschap Justitie en Handhaving met het Vlaams Handhavingsplatform (VHP). Dat nieuwe platform heeft als doel om alle informatie rond handhaving gecentraliseerd, uniform, real-time en beveiligd ter beschikking te stellen aan de vermoedelijke overtreders en  alle betrokken autoriteiten en instanties, zoals parket en beboetingsinstantie.De aansluiting gebeurt gefaseerd en brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee. Verbalisanten die PV’s en verslagen van vaststellingen maken onder het Onroerenderfgoed- en/of varenderfgoeddecreet (OED en VED), moeten dat vanaf 15 december 2023 verplicht digitaal via het platform doen. Voor de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) geldt dat vanaf 25 maart 2024.Het handhavingsteam van Interleuven beschikt momenteel over een eigen softwaresysteem om haar dossiers op te volgen. De nodige stappen worden daarom ondernomen om dat systeem via API te koppelen aan het nieuwe Vlaams Handhavingsplatform. Op die manier kan de informatie gemakkelijk doorstromen en zal er weinig of niets veranderen aan de invoer of behandeling van dossiers door de intergemeentelijke handhavers. De doelstelling is om deze koppeling te verwezenlijken voor 25 maart 2024 zodat de dienstverlening op dezelfde manier kan blijven verlopen zonder verzwaring van de administratieve taken. Gemeentelijke handhavers die gebruik willen maken van het systeem ontwikkeld door Interleuven dienen hiervoor contact op te nemen met de dienst handhaving.Dat alle PV’s in real-time in het VHP terechtkomen brengt uiteraard een hoop voordelen met zich mee. Verbalisanten blijven bijvoorbeeld eenvoudig op de hoogte van het gevolg dat aan hun verslagen van vaststelling wordt gegeven. Ook de kennisgeving naar belanghebbenden (overtreder, parket of beboetingsinstantie) zal door het platform gebeuren en daardoor veel efficiënter verlopen dan vandaag.

Neem contact voor meer info

Werken van start aan vrijetijdscentrum 't Zand in Tremelo

Image description

In Baal, deelgemeente van Tremelo, komt het belevingspark 't Zand, een sportcomplex met onder meer een gloednieuwe sporthal. Daar zijn begin november de grondwerken en de onderbouw van start gegaan. Bedoeling is dat de omgevingswerken afgerond zullen worden in december 2024. De opening van het belevingspark staat dan gepland voor het voorjaar van 2025.De sporthal wordt gebouwd langs de Baalsebaan en je zal er er onder meer kunnen tennissen, zaalvoetballen en dansen in een aparte danszaal. Bedoeling is om een hedendaagse en duurzame oplossing aan te bieden voor vrijetijdsbeleving. Het belevingspark is een ontwerp van de dienst Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven. Daarnaast zullen zij ook instaan voor de veiligheidscoördinatie en voor de werfopvolging.

Neem contact voor meer info

Ontwikkelaars gezocht voor uitbreiding bedrijventerrein Lewa

Image description

Interleuven en de stad Zoutleeuw zoeken kandidaat ontwikkelaars voor een bedrijfsverzamelgebouw op de uitbreiding van het bedrijventerrein Lewa. Aan het bestaande bedrijventerrein Lewa werd door de twee partners een uitbreiding gerealiseerd van 2ha. Deze nieuwe ontwikkeling streeft naar een optimale, ruimtebesparende invulling met bedrijfsactiviteiten die zich inschrijven in het bouwconcept, dat opgesteld is voor elk van de drie zones van deze uitbreiding.Van deze drie zones is deelzone C met zijn vorm en afmeting ideaal geschikt voor de oprichting van één of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen. De ontwikkeling van zone C heeft tot doel om een specifiek aanbod te creëren om tegemoet te komen aan een lokale vraag van kleinere en middelgrote ondernemers. Een eventuele gefaseerde aanpak kan zelfs zorgen voor een blijvende hernieuwing van dit aanbod. De ontwikkeling is dan ook maximaal gericht op een lokale binding en moet zorgen voor een lokale economische meerwaarde.Om deze ambitie te volbrengen doen Interleuven en de stad Zoutleeuw beroep op private ontwikkelaars of bedrijven via een wedstrijdformule. Het project dient zich in te schrijven in het Inrichtings-, Uitgifte- en Beheerplan en moet voldoen aan de opgelegde duurzaamheidscriteria.Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen hun project via deze wedstrijdformule indienen tot uiterlijk zondag 31 maart 2024 om 23u59. Alle relevante documenten en plannen kunnen hieronder geraadpleegd worden

Lees meer & bekijk de documenten

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net