͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Interleuven ondersteunt lokale besturen bij uitrol energiegemeenschappen

Image description

Vlaanderen heeft de streekintercommunales aangeduid om lokale besturen te helpen met het uitrollen van activiteiten van lokale energiegemeenschappen. Interleuven treedt in onze regio op als Technische Assistentiehub en is de komende 3 jaren voor jouw gemeente het steunpunt en aanspreekpunt rond energiegemeenschappen.



De Technische Assistentiehub is er voor alle gemeenten die aan de slag willen gaan met energiegemeenschappen of energiedelen. De focus ligt echter bij de gemeenten die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP 2.1) hebben ondertekend, waarbinnen een concrete doelstelling rond energiegemeenschappen is opgenomen. Acht gemeenten in ons werkingsgebied hebben het LEKP 2.1 ondertekend: Boortmeerbeek, Haacht, Hoegaarden, Huldenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Rotselaar en Tienen.



Voor deze ondersteuning is door Vlaanderen tevens een extra budget voorzien dat specifiek voor de gemeente is gereserveerd (voor LEKP 2.1 ondertekenaars) of dat per project kan worden aangevraagd (voor alle gemeenten mogelijk). De ondersteuning beslaat alle aspecten van het oprichten van energiegemeenschappen of soortgelijke activiteiten en gaat van het opsporen van potentiële cases, over de conceptuele uitwerking ervan tot de concrete realisatie op het terrein.

Lees meer

Nieuw bestek voor aankoop 360°-beelden in 2024

Na de stopzetting van een mobile mapping toepassing door Informatie Vlaanderen in 2019 nam Interleuven het initiatief om deze toepassing te vervangen. Dit resulteerde in 2020 in de lancering van een eerste groepsaankoop voor 360°-beelden en een 3D-puntenwolk door Interleuven. Elf besturen hebben hiervan toen gebruik gemaakt om beelden te laten maken op hun grondgebied. 



De termijn van deze groepsaankoop loopt in oktober 2024 af. Na een interessebevraging bleek dat er voldoende interesse is om opnieuw over te gaan tot het uitschrijven van overheidsopdracht voor dergelijke groepsaankoop. Het nieuwe bestek zal opgesteld worden in maart 2024. Daarna is het de bedoeling om tijdens de zomer de nieuwe opdracht te gunnen.

Lees meer

Eerste proefgemeente in arrondissement Leuven wordt op de hoogte gebracht van asbestverdachte daken

Image description

Vanaf maart zullen de inwoners van Bertem met een asbestverdacht dak hiervan als eerste op de hoogte gebracht worden. Zo wordt een eerste stap gezet in de opvolging van het inventarisatieproject om alle asbestverdachte daken van het arrondissement Leuven in kaart te brengen. Dat project werd opgestart door Interleuven in samenwerking met de OVAM.



Interleuven opteert om met een proefgemeente te werken, zodat het opvolgingsproces verder gestroomlijnd en geoptimaliseerd kan worden. Na het versturen van alle brieven wordt een eerste balans opgemaakt. Bedoeling is om daarna in de loop van het voorjaar en de zomer de inwoners van alle andere gemeenten uit het arrondissement op de hoogte te brengen.



Voor alle info in verband met de asbestinventaris, neem gerust een kijkje op onze website: www.zonderasbest.be/asbestkaart 

Lees meer

Interleuven maakt betaalbaar wonen in onze regio mogelijk

Image description

In het woonuitbreidingsgebied Opstreek in Bertem biedt Interleuven, samen met de gemeente Bertem, momenteel twaalf betaalbare kavels aan. Daarvan zijn er vandaag nog slechts drie beschikbaar. Tijdens tijdens een eerste verkoopsronde vonden al drie kavels een eigenaar. Tijdens een tweede verkoopsavond op 26 januari 2024 werden in één klap nog eens vijf kavels verkocht. 



Vanaf midden maart kunnen kandidaten zich aanmelden voor de drie overgebleven kavels. Verwacht wordt dat de interesse opnieuw groot zal zijn. De voorwaarden aan dewelke je als kandidaat moet voldoen, kan je online terugvinden.

Bekijk het woonproject

Maak kennis met de Hoppinshop!

Image description

Op 6 februari 2024 werd de Hoppinshop gelanceerd. De website werd voorgesteld tijdens een lanceringsmoment, waarbij de leveranciers de nodige toelichting kwamen geven over hun producten. Deze aankoopcentrale is een samenwerking tussen Interleuven en Haviland en ontzorgt gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant bij de inrichting van hun Hoppinpunten. Het aangeboden straatmeubilair focust zich binnen deze aankoopcentrale voornamelijk op fietsinfrastructuur, lockers, zitbanken en Hoppinzuilen.



De bevoegde diensten van de gemeente kunnen vanaf nu, mits een verkregen account, hun bestellingen plaatsen via de online webwinkel. Nog geen account? Stuur dan een mail naar [email protected]

Bezoek de Hoppinshop

Burgemeesters Oost-Brabant komen samen in het Damiaanmuseum

Image description

Op 26 januari 2024 vond de eerste vergadering van dit jaar plaats van het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant. Als plaats van ontmoeting werd gekozen voor het Damiaanmuseum in Tremelo. De burgemeesters bespraken onder meer het VVSG memorandum over de belangrijkste beleidseisen naar volgende Europese, federale en Vlaamse regeringen en een potentiële samenwerking van de Regio met het project Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030. Verder werd de stand van zaken van de werkgroepen van het Burgemeestersoverleg en van de lopende projecten besproken.



Na afloop van de vergadering werden de aanwezige burgemeesters getrakteerd op een rondleiding door het Damiaanmuseum met aansluitend een netwerkmoment. 

Neem contact voor meer info

Lokale Digitale Loketten Kinderopvang brainstormen tijdens uitwisselingsmoment

Image description

Op dinsdag 20 februari 2024 organiseerde Interleuven het regionaal uitwisselingsmoment voor de Lokale Digitale Loketten Kinderopvang. Op de agenda stond onder meer een terugkoppeling over de bevraging door Digitaal Vlaanderen en VBJK i.k.v. het analysetraject voor een nieuwe digitale strategie voor de registratie van vragen naar kinderopvang dat door het Agentschap Opgroeien werd opgestart.


Daarnaast werden tijdens een workshop de pijnpunten van het digitaal loket kinderopvang per doelgroep in kaart gebracht en bespraken de deelnemers tijdens een korte brainstormsessie hoe de droomoplossing eruit kan zien! Deze waardevolle informatie zal samen met de bevindingen en mogelijke aanbeveling uit het analysetraject van het Agentschap Opgroeien worden gebruikt bij de verdere uitbouw en ontwikkeling van het digitaal loket kinderopvang.

Het regionaal digitaal loket kinderopvang ondersteunt het lokaal loket kinderopvang in de gemeente bij het realiseren van haar opdrachten. Ouders kunnen zich via de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be informeren over het aanbod aan kinderopvang voor zowel baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten. Momenteel maken 19 gemeenten gebruik van de dienstverlening regionaal digitaal loket kinderopvang.

Neem contact op voor meer info

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met de personeelsdienst voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net