‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description


Editie april 2022

Met in dit nummer o.a.:

  • Opleiding Coach in het Onderwijs start op 14 september
  • Nieuwe opleider Frouke Visser stelt zich voor
  • Wat is de rol, opdracht en positie van de coach in het onderwijs?
  • Leestip: 'De juiste vraag'

Beste relatie,

Graag delen we weer tips en nieuws op het gebied van coaching in het onderwijs met je.
We zijn verheugd dat we de opleiding Coach in het Onderwijs alweer geruime tijd goeddeels op locatie kunnen aanbieden, ook de diploma-uitreiking eind juni belooft een feestelijk evenement te worden. Tegelijkertijd zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de groep die in september van start zal gaan. Hierbij verwelkomen we een nieuwe opleider, namelijk Frouke Visser. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich verder aan je voor. We kijken ernaar uit om als team van drie van start te gaan. Voor nu wensen we je een mooi en inspirerend voorjaar!

Met vriendelijke groet,

Heleen Florusse en Mieke de Leeuw


Image description

Coach in het Onderwijs: nieuwe groep start 14 september 2022

Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor de opleidingsgroep van volgend schooljaar. De programmagids met de informatie over boeken, toelatingseisen en data staan zoals altijd op de website www.coachinhetonderwijs.com.
Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

De eerste opleidingsdag is op 14 september 2022 van 10.00 – 18.00 uur en vindt plaats in Aristo Amsterdam Sloterdijk. 
Geef dit door aan je collega’s, leidinggevenden en andere belangstellenden, of stuur deze nieuwbrief naar hen door.

We hopen weer met een mooie, enthousiaste groep te starten!

Image description

Informatiebijeenkomst 20 mei
Op vrijdag 20 mei 2022 is er van 15.30 - 17.00 uur een online informatiebijeenkomst. Daarin vertellen we in het kort over de opleiding, de opbouw, werkwijze en de pijlers waarop onze opleiding gebaseerd is. En je kunt natuurlijk vragen stellen aan de opleiders.

Ben je er ook bij? Meld je dan uiterlijk 13 mei hiervoor aan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Dan ontvang je een paar dagen voor de bijeenkomst een Zoom link. Mocht je tussendoor al vragen hebben, laat het ons gerust weten. 

Deelnemers over de coachopleiding

Tijdens de tussenevaluatie van de lopende coachopleiding hebben we de deelnemers gevraagd hoe zij de opleiding tot dan toe ervaren hebben. Een greep uit de reacties:

  • Ik heb veel meer inzicht gekregen in de fases van het coaching proces, welke vragen je kan stellen en het begeleiden van een casus. Dit geeft me meer zelfvertrouwen om binnen de school te coachen.

  • Tijdens mijn studietijd vond ik intervisie niets, maar ik merk nu hoe waardevol het kan zijn als het goed verloopt. Ik herken de fases in een coachgesprek veel beter; het is zoveel meer dan alleen het voeren van een gesprek!

  • Wat ik tot nu toe heb geleerd is coachgesprekken voeren en intervisiebijeenkomsten begeleiden. Ik ben nog geen professional, maar als ik kijk naar waar ik stond en waar ik nu ben, dan ben ik enorm gegroeid. Ik heb vooral ook heel veel geleerd over mezelf.

  • De opleiding heeft me geleerd wat een coach is en wat het verschil is tussen begeleiden en coachen. Ook heb ik geleerd hoe ik een coachgesprek kan voeren met mijn coachees en durf ik het nu aan om een intervisie te begeleiden op mijn school!

Nieuwe opleider: Frouke Visser

Met veel plezier stellen we alvast voor het komende cursusjaar een nieuwe vaste opleider aan je voor: Frouke Visser.

"Ooit had ik een baan waarin ik onderwijsgevenden ondersteunde bij het vormgeven van nieuw curriculum. Ik ben wel van het overzicht, de lange lijnen, goed doordachte leerplannen, met oog voor de context en de doelen aan de horizon, dus leek het de juiste werkomgeving voor mij. Maar de papieren tijgers stonden soms ook tegen en ik werd pas echt blij als ik trainingen mocht geven, in gesprek raakte en op persoonlijke vragen in kon gaan. Ik ontdekte het plezier in begeleiden en deed de opleiding Supervisor in het onderwijs.

Image description

Ik veranderde van baan, ging werken in de nascholing van docenten en ontwikkelde mezelf tot coach. En daar heb ik geen moment spijt van gehad. Nog altijd geniet ik van mensen die zichzelf beter willen leren kennen, uitdagingen aangaan en nieuwe paden inslaan. Ik heb een eigen bedrijf in coaching & training en begeleid onderwijsgevenden in hbo, mbo en vo en soms ook mensen uit de zorg. Daarnaast werk ik bij de interne Academie van de Hogeschool van Amsterdam als trainer/ (beeld)coach en ben trainer van docentcoaches, beeldbegeleiders en intervisiebegeleiders.

En na een tijdje als gastdocent te hebben bijgedragen aan de opleiding Coach in het Onderwijs, ga ik na de zomervakantie deel uitmaken van het team van opleiders. Mieke en Heleen ken ik al jaren, we zijn op meerdere plekken collega’s geweest, en nu gaan we als drietal optrekken.
Wat een prachtig avontuur, ik heb er veel zin in!"

Leestip

Iedere editie delen we graag een leestip met je. Deze keer is dit het boek 'De juiste vraag', over de kunst van het vragen stellen in coachende gesprekken. Auteurs: Joris Brenninkmeijer en Mieke Voogd, Boom december 2019.

“De juiste vraag” van Joris Brenninkmeijer en Mieke Voogd staat dit jaar voor het eerst op onze literatuurlijst. We hebben dit boek om twee redenen opgenomen:

Image description

1. Omdat het een verdieping geeft in het stellen van vragen binnen verschillende contexten en met diverse doelen. Een verdieping op de basisvaardigheden die we in de opleiding aanleren voor
de verschillende fasen van een coachgesprek. Brenninkmeijer en Voogd gaan net wat verder, hebben een andere ordening en geven weer te denken over wanneer je welke keuzes kunt maken.

2. Net als Brenninkmeijer en Voogd vinden we dat de basis van het ambacht van de coach het stellen van vragen is. En dat klinkt echt simpeler dan het is: welke vragen stel je in welke fase? Hoe formuleer je ze zo dat je je doel bereikt? En hoe passen ze binnen de verschillende fasen van een coachgesprek?

In onze opleiding besteden we veel aandacht aan structuur van een gesprek en van een coachtraject: de juiste vraag is een mooie verdieping daarop.

Lees verder op onze website.

Nieuw lid in onze Veldadviesraad (VAR)

Iedere erkende Post HBO opleiding heeft een veldadviesraad. De officiële taak van de VAR leden is toezien op de kwaliteit en ontwikkeling van de opleiding; toezien op het post hbo-gehalte. Aan het eind van ieder jaar wordt de opleiding geëvalueerd door de NVAO, het verslag van de evaluatie wordt aan de VAR voorgelegd en zij moeten deze accorderen. De VAR moet ook het veld waarop de opleiding zich richt vertegenwoordigen.

Voor ons zijn de leden van de veldadviesraad van grote waarde. Het zijn hele fijne collega’s die kritisch meedenken en ons voeden met hun expertise. Saskia Dekker (AWBR - po), Jacqueline Lissenburg (ROCvA - mbo) en Marco Snoek (Hv - hbo) maken al vele jaren deel uit van de VAR. Fanny Rietveld heeft eind vorig schooljaar afscheid genomen en sinds dit jaar hebben wij een nieuw lid in ons midden, Ellen Biersteker (ASG - vo). Graag stelt Ellen zich aan je voor:

"Na mijn afstuderen als klinisch pedagoog ben ik begonnen als juf maatschappijleer. Mijn hart was direct verpand aan het onderwijs. Ik ben via veel rollen en taken nu senior adviseur Leren & Ontwikkelen bij de Almeerse Scholengroep (ASG) en projectleider van de AAOS, de Almeerse Academische Opleidingsschool. Ontwikkeling op alle niveaus was en is de rode draad in mijn werk. De acht vo-scholen van de ASG werken samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim Zwolle, de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Utrecht in de opleidingsschool. Het samen opleiden van studenten krijgt daar vorm. De coaches zijn daarbij cruciaal. De kracht van het van en met elkaar leren gedurende een langere tijd geldt niet alleen voor de studenten maar voor iedereen. Het samen bouwen aan een leercultuur is daarbij van groot belang. Het toetreden tot de Veldadvies Raad van de coachopleiding past goed mijn werkzaamheden. Het is leuk om mee te denken over de ontwikkeling van de opleiding en voor mezelf ook zeker inspirerend."

Image description

Wat is de rol, opdracht en positie van de coach in het onderwijs?

In de maand februari heeft Marco Snoek, lector Leren & Innoveren bij de HvA (Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding) voor de derde jaar op rij een interactieve lezing verzorgd voor onze coaches in opleiding.
Deze keer waren voor het eerst ook hun
leidinggevenden uitgenodigd. Kon je er zelf niet bijzijn? We hebben hieronder de highlights voor je uitgelicht!

Image description

Tijdens de interactieve lezing ging Marco in op de dubbele bodem van de coach-opleiding: de eigen ontwikkeling van de coach en de ontwikkeling van collega’s waarbij de coach een rol speelt. Het goed invullen van deze rol vraagt dat de coach kennis heeft van de structuur van het beroep.
Het beroep van de leraar blijkt een tamelijk eenzaam beroep te zijn dat een abrupte start kent.
De focus ligt op de rol van de leraar met leerlingen in het klaslokaal en een leraar moet vanaf het begin alles al kunnen wat een ervaren leraar kan. De rol die de coach speelt in de inductiefase van de startende leraar is cruciaal.

Maar na die een tot vier jaar opleiding en een tot drie jaar begeleiding als starter heb je doorgaans nog veertig jaar te gaan! Hoe houd je als leraar dan je passie vast gedurende je loopbaan? Gelukkig zijn er verschillende loopbaan mogelijkheden voor de leraar: zo kan de leraar zich ontwikkelen tot expert in het leren van leerlingen, in het ontwikkelen van onderwijs, het ondersteunen van collega’s of het organiseren van onderwijs. De coach kan ook hier een belangrijke rol spelen: het begeleiden en ondersteunen van de leraar in die keuze, zodat de leraar de passie voor onderwijs behoudt.

En tot slot ligt er een rol voor de coach in het voeren van het gesprek over professionaliseringsbeleid en het ontwikkelen van daarbij passende activiteiten samen met collega’s en leidinggevenden. De coach als boundery crosser!

Meer lezen?


Leraar: Een Professie met Perspectief.

Volg ons op LinkedIn

De opleiding Coach in het Onderwijs heeft een eigen bedrijfspagina op LinkedIn. Volg ons en lees regelmatig onze nieuwtjes uit de opleiding, tips en andere artikelen. En reageer op onze polls.

Volg ons op LinkedIn

Image description
Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net